Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Tết Quý Tỵ!


Thế là những ngày Tết cũng qua đi nhanh chóng, cuộc sống lại trở về bình thường. Các con cháu lần lượt lên Hà nội. Căn nhà lại trống vắng buồn tẻ. Tết năm nay tâm trạng vẫn không vui, không gì thay thế được hình ảnh của ANH.


                                                       
                                              Bàn thờ ANH trong ngày Tết                                                           .Bên nhà Ngoại


                                                        Đại gia đình bên ngoại                                                                   Mẹ kính yêu  

 

                                                               Mẹ và con gái                                                     Mẹ và gia đình con gái 
                                                                    
                                                         Đại gia đình bên nội


                                       
                                                           Chị dâu và em chồng!                                                      3 chị em dâu và 3 cô em chồng!
Làm dáng trong nhà


                                                               Tại Chùa Phù Long

                                         
                                     Mồng 2 Tết cùng cháu ngoại tại Đền Trần!


                                             
                                     Mồng 2 Tết cùng con gái tại Đền Trần!

                                   
                                  Mồng 2 Tết cùng con gái tại Đền Trần!

       


                        Mồng 4 Tết đi chùa Bái Đính cùng các con cháu


   

                                                               Con gái                                             Gia đình con gái


                                             
                                                    Gia đình con trai
                                                   

                        Tại nhà thờ đá Phát Diệm (Kim Sơn - Ninh Bình) 4 Tết


                                       
                                          


Các cô giáo trường HVT liên hoan tại nhà                                              


                                      Các cô giáo trường HVT liên hoan tại nhà
                               Cô Hiệu trưởng và các cô giáo trường THCS HVT


                                             
                                Các cô giáo trường HVT liên hoan tại nhàCùng lớp trưởng và các bạn học cùng  Sư phạm 10+3 


                                   Cùng lớp trưởng và các bạn học cùng  Sư phạm 10+3