Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

LẼ SÔNG!


Mấy tháng rồi không vào Blog. Đơn giản vì đầu óc mình rỗng tuếch, chẳng suy nghĩ xem viết như thế nào?Viết để làm gì? Vậy đấy! Việc gì đã đam mê thì dù khó khăn mấy cũng cố gắng làm, khi đã chán  nản thì chẳng muốn làm một việc gì nữa. Hôm trước đọc đâu đó có những câu triết lý về lẽ sống thấy có vẻ hợp với mình nên hôm nay ngồi viết lại. ( Có thể không chính xác do đầu óc bã đậu nhớ sai nhưng vẫn cứ ghi lại)
SỐNG: Không giận, không hờn, không oán trách,
SỐNG:  Mỉm cười với thử thách chông gai.
SỐNG: Vươn lên, theo kịp ánh ban mai.
SỐNG: Chan hoà với mọi người chung sống!
SỐNG: Là động, nhưng trong lòng không động!
SỐNG: Là thương, nhưng lòng chẳng vấn vương!
SỐNG: Yên vui, danh lợi mãi coi thường!
Tâm bất biến, giữa dòng đời ...vạn biến!...