Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

Đêm không ngủ!

Đêm - Chỉ có mình ta,
Gió ngoài trời thổi mạnh!
Vầng trăng trên trời cao,
Như chia làm hai nửa.

Bao nỗi nhớ cồn cào,
Gửi theo làn gió bấc.
Theo gió đến bên anh,
Thầm thì ..."Anh ơi nhớ!"