Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

MỘT MÌNH!


MỘT MÌNH!
Gió
Một mình,
Lang thang
Nơi ngõ nhỏ.
Mây,
Một mình,
Bảng lảng
Giữa trời cao.
Ta,
Một mình,
Lặng lẽ
Ngắm mưa rơi!!!